Jakość i środowisko

Navigator oferuje papier biurowy wysokiej jakości, który posiada specjalnie zaprojektowane właściwości przyjazne środowisku

Ponad 12 milionów roślin

Szkółka leśna
Viveiros Aliança

 • Uprawa eukaliptusa gałkowego w Viveiros Aliança ma na celu pozyskanie surowców do produkcji papieru (główne uprawy).
 • Szkółka ta zapewnia ponad 12 milionów roślin rocznie, w tym inne gatunki leśne, drzewa oliwne, a także rośliny ogrodowe i ozdobne.
 • Znajduje się ona w Espirra Estate, na rozległej przestrzeni rolno-leśnej obejmującej 1700 hektarów, na której uprawiane są eukaliptus gałkowy, winogrona, korek i sosna pinia.

Ochrona
bioróżnorodności

Model zarządzania zasobami leśnymi Navigator:

 • Identyfikacja stref ochrony, które mają na celu zachowanie wartościowych środowisk naturalnych i gatunków;
 • Współpraca z krajowymi organizacjami pozarządowymi w celu ochrony zagrożonych gatunków, takich jak orzeł południowy i drop zwyczajny;
 • Tworzenie ochronnych ster buforowych wokół cieków;
 • Ochrona i wzmacnianie korytarzy ekologicznych;
 • Promocja różnorodności strukturalnej poprzez tworzenie mozaikowatego krajobrazu;
 • The Navigator Company angażuje się także w różne krajowe i międzynarodowe projekty promujące ochronę bioróżnorodności.

Odpowiedzialne
zarządzanie zasobami leśnymi

 • Nasze nowoczesne i certyfikowane urządzenia produkcyjne, a także uzyskane certyfikaty zarządzania zasobami leśnymi FSC® i PEFC potwierdzają nasze zaangażowanie w ochronę środowiska oraz gwarantują, że całe drewno wykorzystywane do produkcji pulpy pochodzi z kontrolowanych źródeł.
 • Zazwyczaj drzewa eukaliptusa gałkowego są ścinane po 12 latach. Utrzymanie modelu odpowiedzialnego zarządzania zasobami leśnymi wymaga, aby co roku produkować taką samą ilość drewna netto. Tak naprawdę ilość produkowanego drewna rośnie, ponieważ liczba sadzonych drzew przewyższa liczbę tych wykorzystywanych do produkcji pulpy. W naszej szkółce leśnej znajdują się także dęby, sosny pinie oraz rośliny ozdobne.

Międzynarodowe zobowiązania

 • Członek FSC® - International (nº 2896).
 • Szanuje zasady inicjatywy Unii Europejskiej „Biznes i różnorodność”.
 • Członek Światowej Rady Biznesu do spraw Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD) oraz założyciel oddziału portugalskiego (BCDS Portugal) i Stowarzyszenia Portugalskiego (Portugese Association).
print quality
whiteness

REFERENCJE
I CERTYFIKATY

 • Navigator jest częścią grupy, która wdraża zarówno normy w zakresie zarządzania zasobami leśnymi, jak i normy w zakresie łańcucha nadzoru.
 • W naszych zakładach wdrożone są systemy zarządzania zgodne z międzynarodowymi normami, do których należą: System Zarządzania Jakością ISO 9001; System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001; System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OSHAS 18001.