• A4 210x297 mm 500 Arkusze/ryza 5 Reams/Box
  • A3 297x420 mm 500 Arkusze/ryza 5 Reams/Box
  • cert-eco

Cechy ryzy

Specjalna mieszanka odzyskanych i nowych włókien.

Hybrydowa formuła papieru Navigator

Wskaźnik recyklingu w Europie w 2012 roku osiągnął 70%. Postanowiliśmy przyłączyć się do tej inicjatywy i znaleźć dobre zastosowanie dla zużytego papieru, wykorzystując go do produkcji papieru Hybrid. Obecnie 30% włókien z odzysku pochodzi z:

20% - odpady fabryczne - Niezadrukowany niepowlekany papier wyłączony z obiegu odpadów w procesie produkcji.

10% - odpady poużytkowe - Papier, który został już wykorzystany i poddany recyklingowi.

Dodatkowo utrzymanie wysokiego poziomu świeżych włókien, które są niezbędne w celu odświeżenia procesu produkcji papieru, promuje zdrowie i zrównoważony rozwój lasów.

  • Doskonała jakość druku;
  • Doskonała wydajność;
  • Intensywna biel;
  • Wielofunkcyjny;
  • Skrócony czas przestoju maszyn;
  • Niższy poziom zabrudzeń w celu zwiększenia ochrony sprzętu.

features

ZMNIEJSZAJ ILOŚĆ ODPADÓW
PONOWNIE UŻYWAJ WŁÓKIEN
PODDAWAJ PAPIER RECYKLINGOWI

Zasada 3R (reduce, reuse and recycle) ma na celu redukcję, ponowne wykorzystanie i recykling wartościowych zasobów, szczególnie w odniesieniu do produkcji i konsumpcji. Zasada 3R nawołuje do wykorzystywania większej ilości materiałów, które można poddać recyklingowi, a także do ponownego wykorzystywania surowców, zmniejszenia ilości produkowanych odpadów oraz ochrony zasobów naturalnych.

features

Zachowaj zrównoważony charakter

Specjalne połączenie dbałości o środowisko oraz wydajności. Navigator promuje zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Kwestie środowiskowe, na rzecz których działa Navigator, to zachowanie bioróżnorodności, poszukiwanie alternatywnych ekologicznych źródeł energii (biomasa) oraz promowanie zrównoważonego zarządzania zasobami leśnymi.

features

3 rodzaje
papieru Navigator